28 de setembre 2006

La lògica del tripartit


Premissa 1: L’Alcalde (PSC) cessa l’interventor per manca de confiança.
Premissa 2: El Regidor d’Hisenda (ICV) (delegat per l’Alcalde) manifesta que no li ha perdut la confiança a l'interventor cessat

Conclusió: L’Alcalde cessa al Regidor d’Hisenda.

Això es la lògica normal.

Lògica del Tripartit del Masnou: No passa res...

27 de setembre 2006

Memorino Complex® per l'alcalde


En l’escrit tramès per l’Ajuntament a finals del passat mes d’agost a la població del Masnou, per a convidar als masnovins i masnovines a l’acte de col·locació de la primera pedra del nou ambulatori d’Ocata, signat pel Sr. Alcalde del Masnou, s’hi pot llegir que “el treball i els esforços fets durant el nostre mandat es faran realitat amb la col·locació de la primera pedra ...”, donant a entendre que si el nou ambulatori serà aviat una realitat, és gràcies als treballs (solament) de l’actual govern municipal.

Cal tenir present que és en el mandat 1995-1999, quan s’estableixen les primeres negociacions amb el Servei Català de la Salut pel desdoblament de l’antiga ABS del Masnou, Alella i Teià. En la revisió efectuada del Pla General d’Ordenació Urbana, en el següent mandat (1999-2003), es continuen les gestions amb la Generalitat per a la definició, ubicació, idoneïtat i cessió d’una parcel·la a Can Barrera i és finalment a l’any 2002 quan el Diari Oficial en publica el desdoblament de l'àrea bàsica de salut en: el Masnou-Alella i Ocata-Teià. No cal comentar quina força política ha governat i liderat el poble i el país al llarg d’aquests anys.

Aquest no és solament el nostre criteri, perquè cal reconèixer que l’actual Sr. Alcalde s’ha disculpat, per escrit, amb el grup de Convergència i Unió, malgrat tot, les disculpes han arribat tard i quan l’esmentada carta ja era tramesa a tots els ciutadans del Masnou amb les mitges veritats escrites.

Companys, tinc la impressió que ja ha començat la encara llunyana campanya electoral de les municipals, i que malauradament, assistirem a altres apropiacions indegudes. O potser es tracta d'una pèrdua de memòria.